O ZÁVODĚ...

3. Dětský cyklistický MTB závod horských kol ze seriálu závodů SPINFIT DĚTSKÝ MTB CUP LIBERECKÉHO KRAJE.

Závod se koná 12. 6. 2016

KDE: Liberec/Ruprechtice - Kaplička

START PRVNÍHO DĚTSKÉHO ZÁVODU: 10.00

START ZÁVODU RODIČŮ: po odjetí všech dětských kategorií... (min. počet startujících je   15 závodníků)

Závod se nachází na okraji Liberce v lokalitě Ruprechtice v krásným přírodním prostředím s výhledem na Liberec a Ještědský hřeben.


Kategorie:

ODRÁŽEDLA................................0-4 let rok narození do 2012 - všichni startují dohromady

BOBÍCI, BOBICE...................................0 - 4 let rok narození do 2012

Předžáci a předžákyně......................5 - 6 let rok narození 2010 - 2011

ŽÁCI 1, ŽÁKYNĚ 1................................7 - 8 let rok narození 2008 - 2009

ŽÁCI 2, ŽÁKYNĚ 2................................9 - 10 let rok narození 2006 - 2007

MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ.......................11 - 12 let rok narození 2004- 2005

STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ.........................13 - 14 let rok narození 2002 - 2003


Start:

V případě velkého počtu účastníků bude start děvčat a chlapců oddělený. V době závodů nesmí být rodiče v prostoru startu a cíle. Není dovolená žádná pomoc ani v průběhu závodů. Po prvním závodu bude mít prvních 10 závodníků poháru v každé kategorii možnost startovat z první resp. druhé řady.

Pokud budete pomáhat svým dětem na trase, tak to bude posuzováno rozhodčími jako neoprávněná pomoc a závodník bude v cíli zařazen na poslední místo závodu.

V průběhu závodu je zákaz pohybu po trasách, kde závody probíhají. Rozhodčí má právo odebrat závodníkovi, který toto pravidlo poruší startovní číslo a diskvalifikovat ho ze závodu!!!


Přihlášky:

V den závodu u prezentace. Startovné na osobu je 100,- Pro týmy připravujeme zvýhodněné startovné při přihlášení 5 a více závodníků.


Trasa:

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počty kol podle aktuálního stavu tratí, počasí a počtu účastníků.

bobíci a odrážedla - krátký okruh na zpevněném povrchu

ostatní kategorie - okruhy v terénu a na zpevněných cestách s délkou přizpůsobenou jednotlivým kategoriím

Pokud budete pomáhat svým dětem na trase, tak to bude posuzováno rozhodčími jako neoprávněná pomoc a závodník bude v cíli zařazen na poslední místo závodu!!!


Předpis:

Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závod se jede na uzavřené trati. Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů. Závod se jede za každého počasí. Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni pohybovat se jen po vyznačené trase. Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu.


Cyklistická přilba je povinná !!!


Protest lze podat pouze písemně 1 hodinu po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však do vyhlášení výsledků. Protest a kauce se musí složit u ředitele závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.


Zdravotní zajištění:

Pořadatelská služba, zdravotní služba


Ceny:

Věcné - pro prvních pět v každé kategorii. Na některých závodech se vyhlásí tombola.